Mopedopplæring A146 og A147

Mopedopplæring

Du må ha fullført trafikalt grunnkurs og være fylt 15 år for å kunne øvelseskjøre med moped.

Mopedopplæring A 146

Opplæring klasse AM146, tohjulsmoped

Det er en forutsetning at du har fylt 15 år og allerede har tatt trafikalt grunnkurs. For å få førerkort må du også bestå en teoretisk prøve hos Statens Vegvesen. Prøven kan du avlegge så snart du har fylt 16 år.

Kursstart til våren, så snart det blir bart. Det blir kjørt så lenge vær og føre tillater det, fra vår til sent på høsten. Vi inndeler etter når du er født, det tar 7 til 14 dager fra start til ferdig på moped. Alle får bli med, det vil bli kurs så lenge det er varmt nok, både i Surnadal og på Sunndalsøra.

Husk å ta med gyldig legitimasjon til første kurskveld!

Kursavgiften 10000,-, betales på kurset.

Avbestilling av kurs må skje senest 3 virkedager før kursstart, ellers må kurset betales i sin helhet. Evt. sykdom må dokumenteres med legeattest. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få deltagere.

Myndighetene innførte nye lærerplaner for moped fra 2017.
Opplæringen for AM146, består av 4 trinn ; les her

Mopedopplæring A 147

Moped AM 147

Opplæring klasse AM147, mopedbil

Myndighetene innførte nye lærerplaner for moped fra 2017.
Opplæringen for AM147, består av 4 trinn; les her:

Mopedopplæringen består av 4 trinn:

Alle må søke om førerkort, Statens Vegvesen på vegvesen.no
Logg deg på vegvesen sia med engangskode med min ID, opprett din side hvor du kan søke samt bestille bevis for øvingskjøring.

TRINN 1

Trinn 1 – Grunnkurs Moped AM 146

 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Kunnskap om mennesket i trafikken
 • Om øvelseskjøring og mopdedkjøring spesielt
 • Mopeden, kontroll av kjøretøy samt bekledning
 • Gangen i opplæringen, krav til eleven

Grunnkurs moped må være gjennomført før opplæringen kan starte.
Trafikalt grunnkurs må være gjennomført før du kan starte med AM 146 

TRINN 2

Trinn 2 – Opplæring på avsperret område

 • Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk opplæring på avsperret område
 • Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
 • Kunne beherske kjøretøyet i et rolig trafikkmiljø
 • Trinnet avsluttes med en Trinnveiledning samt ettersamtale

TRINN 3

Trinn 3 – Opplæring på veg

 • Starter vi med teoriundervisning, for å ivareta sikkerheten ved videre opplæring
 • Eleven skal ha bra nok kunnskaper og ferdigheter i trafikk
 • Trafikal opplæring, Sikkerhetskurs på veg 4 timer
 • Trinnet avsluttes med en Trinnvurdering samt ettersamtale

TRINN 4

Trinn 4 – Avsluttende opplæring

 • Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk undervisning, hvorav 3 timer er kjøring på veg
 • Elevenes risikoforståelse og trafikksystemet
 • Selvstendig kjøring i tettbygd strøk samt landevegsmiljø.
 • En time settes av til planlegging av en kjøretur og samtale etter praktisk trening

TEORIPRØVE

Teoriprøve ved trafikkstasjonen utløser førerkort i klasse AM.
Praksis:

 • Hver enkelt elev skal ha et minimumskrav av kjøretimer
  • slik at kjøringen blir i tråd med hovedmålet
  • trygt o sikkert nok
  • samt ferdighetsnivå godt nok

Søknad

Logg deg på vegvesen.no din side, har må du søke om førerkort samt kan du laste ned øvingskjøringsbevis. 
Du kan laste ned eller søke på:
 vegvesen.no
Dersom du bruker briller/kontaktlinser kreves i tillegg optikerbevis.
NB! Dersom tiden går så sjekk om du har falt ut av systemet.

FØRERPRØVE

Førerprøven i klasse AM består kun av en teoretisk prøve. Etter endt kjøreopplæring innberettes den obligatoriske mopedkjøringen til Statens Vegvesen, og du kan avlegge teoriprøve på trafikkstasjonen (bestått teoriprøve utløser førerkort). Trafikkstasjonen har drop-in teoriprøve, så du bestiller ikke time på forhånd for å avlegge den teoretiske prøven.

Trafikkstasjonen har teoriprøve på skjerm alle dager: mandag kl 09-13 og tirsdag-fredag kl 08-13.
OBS!
Du må ha fylt 16 år og være ferdig med all obligatorisk kjøring for å avlegge teoretisk prøve. Lykke til!

KOMMENDE KURS

Surnadal, betongen neste kurs

Grunnkurs moped

tir, 27 aug 2024

kr 1500,-

11  ledige plasser
Sunndalsøra, vi prioriterer de som har fyllt år først

Grunnkurs moped

tir, 27 aug 2024

kr 1500,-

4  ledige plasser