Ta kontakt så kan du få førerkort når du ønsker

Kom i god tid, da blir det mindre stress

Velkommen

Stor takk til alle våre kunder, lykke til videre i livet.

Kjør som folk, vi ses på veien.

Vi har begrenset åpningstid, vær grei å henvend deg på nettet så tar vi kontakt. Håper på forståelse for vårt valg.

Vi oppfordrer alle til å starte tidlig, det forenkler veien mot førerkort så gjerne minst 6 måneder før du fyller.

Vi følger elever tett på veien mot førerkort, og sørger for at de fleste får førerkort så nær dagen som mulig.

Vi sørger også for at teori blir gjennomført i god nok tid til at du kan få førerkort til du fyller, og hjelper deg med teori når du trenger det.

Vi tilpasser oss nye utfordringer om krav til ferdigheter, og det krever mer trafikal ferdighetstrening i by relaterte områder. Noe som  innebærer at elevene må reise noe med buss for at dette skal kunne gjennomføres på rimeligst mulig måte og med minst mulig fravær. Noen dager blir da lange, vi oppfordrer deg å ta med matpakke.

Førerkort klasse B får til med meget lite fravær, nesten bare obligatorisk opplæring som er gyldig fravær på skole. For klasse A1 lett MC blir det en god del fravær da det er begrenset med tid på sommer.

Førerkort har ikke samme pris for alle, interesser og kunnskaper spiller inn samt alle har ikke likt ferdighetsnivå når de starter. Slik er det med all læring, førerkort klasse B varierer fra noe over 20 til over 30 for 18 åringer.

Vårt mål er at du skal være bra nok å kjøre, bli en trygg og sikker trafikant til å møte dagens utfordringer. Du får personlig oppfølging fra samme lærer hele veien, slik oppfølging er vesentlig for at resultatet skal bli så godt som mulig. Det er noen år til enda, men du skal frem i tid frakte dine egne barn på tur. God oppfølging og opplæring varer lenger.., bil er såpass dyrt å ødelegge så vær litt varsom.

Prøver å opprettholde bredden i tilbudet til folk som bor her, støtter lokale idrettslag samt russ eller andre engasjement.

Her hos oss betaler du hver gang, ingen betaling på forskudd med binding til et sånn «passe dårlig» opplegg. Førerkortet koster mer enn bare det som er obligatorisk, vi gir her et omtrentlig bilde av hva et førerkort koster.     

Statens vegvesen følger regionale retningslinjer for avvikling av førerprøver, de har sine utfordringer under tiden de også. Det er en større utfordring for en så stor organisasjon å avvikle førerprøver, de har sensorer som flytter på seg innenfor stort distrikt så det må regnes variabel ventetid fremover……………………………….

Ekstrakostnader som bom, ferge som vi tar hver dag, tillegg for smittevern og lignede er så klart inkludert i våre priser så ingen skulte tillegg.

Våre priser er de samme gjennom hele året.

Ha en fin dag fra alle oss på

Trafikkskolen i Surnadal

Vi skal også være her for deg neste år

Klasse A og A 2

Å kjøre motorsykkel er en nytelse. Vi kan vise deg hvordan! Å kjøre på landeveien med mye svinger er utrolig morsomt, og det er nettopp her at over…

Klasse A lett

For å bli en god fører, må du lære deg teknikken. Bevisste og gode holdninger sammen med god kjøreteknikk, vil gjøre deg til en trygg MC fører

Klasse AM 146 Moped

Myndighetene innførte nye lærerplaner for samtlige førerkortklasser 2017. Førerkort klasse AM 146 er ny betegnelse.

Klasse B

Myndighetene innførte nye lærerplaner for samtlige førerkort klasser 2017. Grunnkurset må gjennomføres før både privat kjøring med ledsager og opplæringen ved trafikkskolen kan begynne.

Klasse BE

Fra og med 2017 innførte myndighetene nye regler for ervervelse av førerkort. De nye læreplanene omfatter alle førerkortklasser, også BE. BE – person-/ varebil med tilhenger:

Trafikalt Grunnkurs

Fra og med 2017 innførte myndighetene nye regler for ervervelse av førerkort. De nye læreplanene omfatter alle førerkortklasser, også BE. BE – person-/ varebil med tilhenger: