TIL FORESATTE

Og til ettertanke

Til foresatte

Alle har vi ønske om at våre unge håpefulle skal kjøre trygt og sikkert både langs landevei samt i tettsteder og byer. Som et ledd i dette trenger vi deres hjelp.
Økende krav til kunnskaper og ferdigheter gjør bilkjøringen mer komplisert og kravene er helt annerledes enn da dere tok lappen.

Vi ser at det er stort behov for at dere tar tak i øving og beveger dere til steder og områder der de får oppgaver og utfordringer.

Ta tak i teoristoffet sammen, og bli enige om målet for turen samt hva dere kan forvente av utfordringer.
Det er vesentlig at det blir øvelseskjørt flere ganger på steder som Sunndalsøra, Kristiansund samt Trondhjem bykjerne.

Slik måte å øve på gir større utfordringer, øker selvinnsikten samt gir et utrolig mye bedre ferdighetsnivå. Førerkortet kan da bli betydelig rimeligere. Kjøring i nærmiljø gir liten eller ingen gevinst, samt at det oppleves kjedelig og gir få bilder og liten mening.

De som skal ta førerkort trenger utfordringer i både teoretisk og praktisk kunnskap, samt skaffe seg referanser slik at de forstår trafikkbildet. De skal løse teoretisk og praktisk prøve på egenhånd.

Dette til orientering. Vi kommer tilbake til hvordan dette kan gjennomføres.

Mvh
TSIS

til ettertanke

Som nevnt har vi ønske om at våre unge håpefulle skal kjøre trygt og sikkert både langs landevei samt i tettsteder og byer. Som et ledd i dette trenger vi deres hjelp.

For at det skal være mulig å løse trafikken må det kjøres kryss med biler og
fotgjengere i, og det innebærer følgende;
– Kjøringen må være av en viss varighet i by (ca 40 min).
– Dette må foregå der det er trafikkert.
– Om læring har skjedd måles i antall kryss med trafikk.
– Altså minst 20 kryss hvor det har vært trafikk
– Evnen til å finne løsninger vil da bli bedre i løpet av 40 min.
– Det er eleven som skal finne løsningen.

Det største problemet vi har frem mot et førerkort er at foreldre finner løsninger samt hele perioden forteller hva de skal gjøre de ganger det kommer fotgjengere eller biler.

Slik øving gir lite eller intet resultat, samt at de fleste opplever det som at det går mye bedre når de kjører hjemme. Noe som jo ikke rart når de hele tiden får hjelp i hvert et kryss. Vi vet jo alle at dere som foreldre kan finne løsninger, så la de unge få prøve seg selv.

De skal løse teoretisk og praktisk prøve uten hjelp av mor eller far.
Vi kommer tilbake til hvordan dette kan gjennomføres.

Mvh
TSIS